GÉPEK

machinery

A gépeket még a forgalomba hozataluk vagy üzembe helyezésük előtt, tehát a tervezési és a gyártási szakaszban megfelelőségértékelési eljárás alá kell bevonni. A megfelelőség értékelése a gyártó felelőssége abban az esetben is, ha a tervezést vagy a gyártást alvállalkozó végzi. Az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárást a berendezésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Ezek elvégzése jellemzően a gyártó […]

ROHS

rohs

Veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása. E termékek körét a 374/2012. (XII. 18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) határozza meg. Az RoHS rendelet a 2011/65/EK irányelvet ülteti át a magyar jogrendbe. A RoHS rendelet tárgykörébe tartoznak az elektromos és elektronikus berendezések termékcsoportjai szerinti villamossági termékek: Háztartási nagygépek Háztartási kisgépek Információs technológiai és […]

EMC: ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS

machinery

A 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó Direktíva (EMCD) fő célja biztosítani, hogy az elektronikus berendezések az EU piacán való szabad mozgás során megfelelő elektromágneses környezettel rendelkezzenek, elektromágneses környezetben kielégítően működjenek, illetve, hogy a környezetükben található egyéb berendezéseknek elfogadhatatlan elektromágneses zavart ne okozzanak. Az EMCD további céljai közé tartozik az is, hogy korlátozza az elektronikus berendezések (készülékek […]

KISFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK

machinery

A 2014/35/EU kisfeszültségű direktíva (LVD) az 50 – 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve a 75 – 1500 V tartományba eső, egyenáramú felhasználásra tervezett elektromos berendezésekre, így gyakorlatilag a hálózati táplálású (pl. háztartási berendezések), vagy hálózati töltővel rendelkező berendezések (pl. drónok) és az ipari alkalmazások, mint pl. robotok, robotrendszerek széles körére is alkalmazandó, és […]

RÁDIÓ- ÉS TÁVKÖZLŐ BERENDEZÉSEK (RED)

RED

A 2014/53/EU irányelv (RED) szerint a rádióberendezéseknek meg kell felelniük az alapvető biztonsági követelményeknek (ESR), mielőtt az Európai Unió piacára helyeznék őket. A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy termékeik megfeleljenek a biztonság és egészség, az elektromágneses összeférhetőség és a rádióspektrum hatékony felhasználásának alapvető követelményeinek. Az irányelv bevezet néhány további szempontot érintő szabályozást is. Ide tartoznak a […]

Tagged