EMC: ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS

A 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó Direktíva (EMCD) fő célja biztosítani, hogy az elektronikus berendezések az EU piacán való szabad mozgás során megfelelő elektromágneses környezettel rendelkezzenek, elektromágneses környezetben kielégítően működjenek, illetve, hogy a környezetükben található egyéb berendezéseknek elfogadhatatlan elektromágneses zavart ne okozzanak.

Az EMCD további céljai közé tartozik az is, hogy korlátozza az elektronikus berendezések (készülékek vagy rögzített berendezések) rendeltetésszerű működése során mért elektromágneses kibocsátást, valamint, elérje, hogy a berendezés ne zavarja a rádióhullámokat és a távközlést, valamint más berendezéseket, többek között a tévékészülékek, rádiók, elektromos készülékek közötti esetleges interferenciát.

Az EMC szabványok meghatározzák a felesleges sugárzás frekvenciatartományát és határát, annak érdekében, hogy megakadályozzák a telekommunikációs és műsorszóró eszközök (pl. A rádiós kommunikációhoz rendelt frekvenciatartomány) és az elektromos/elektronikus eszközök megszakadását, interferenciát vagy más hasonló problémákat. Az EMCD arra is törekszik, hogy minden rögzített telepítést a helyes mérnöki gyakorlat alkalmazásával lehessen jellemezni. Ezek az alapvető követelmények nem részletezik a műszaki specifikációkat, ellenben meghatározzák az elérendő eredményeket.

Készülékek

A Direktíva 1. fejezet 3.cikk 2-es pontja definiálja a készülék fogalmát, mely szerint „készülék” bármilyen késztermékként forgalmazott berendezés, vagy ennek egyetlen működési egységként forgalmazott, végfelhasználóknak szánt kombinációja, amely elektromágneses zavart kelthet, vagy amelynek működését ilyen zavar befolyásolhatja.

A készülék lehet:

  • Számítógépes meghajtó;
  • Elektromos motor;
  • Elektronikus hőmérséklet-szabályozó;
  • Mobil telepítés; stb…

Továbbá a Direktíva ugyanezen fejezet 3-as pontja definiálja a „helyhez kötött létesítmény” fogalmát, mely szerint helyhez kötött létesítmény lehet a különböző típusú készülékek, illetve adott esetben egyéb eszközök egyedi kombinációja, amelyeket állandó, előre meghatározott helyen való használat céljával szerelnek össze és telepítenek.

A rögzített készülék lehet:

  • Ipari és erőmű Országos elektromos és telefonhálózat;
  • Vasúti infrastruktúra;
  • Lakossági villany- és telefonhálózat;
  • Telekommunikáció, kábeltévé és számítógépes hálózat;
  • Szélturbina állomás; Vízszivattyú állomás; stb…

Annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplők (gyártó, meghatalmazott képviselő, importőr, forgalmazó) bizonyítani tudják, és az illetékes hatóságok ellenőrizni tudják, hogy a forgalomba hozott készülék megfelel-e az alapvető követelményeknek, a terméket megfelelőségértékelési eljárás alá kell vonni.

Az EMCD a következő megfelelőségértékelési eljárásokat határozza meg a készülékek és a helyhez kötött létesítmények esetében:

A modul – Belső gyártásellenőrzés

A berendezés elektromágneses kompatibilitásának értékelése, ahol a gyártó biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a szóban forgó készülék megfelel ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek az alapvető általános követelmények teljesítése céljából.

Ezen Modul keretében szükséges egy olyan műszaki dokumentáció elkészítése, amely tartalmazza az alkalmazandó követelményeket és tartalmazza a berendezés értékeléséhez, tervezéséhez, gyártásához és működéséhez szükséges összes információt. A termék gyártásának összhangban kell lennie a termék műszaki dokumentációjával és az irányelv alapvető követelményeivel.

Minden egyes terméken, amely megfelel az EMC követelményeinek, fel kell tüntetnie a CE jelölést.

Megfelelőségi nyilatkozat kiadása a berendezés CE-megfelelőségének igazolására.

B modul – EU-típusvizsgálat, amelyet a belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség követ

Az EU-típusvizsgálat a termék tervezési szakaszára vonatkozik, amikor a bejelentett szervezet megvizsgálja a berendezés műszaki tervét, ellenőrzi, és tanúsítja, hogy az megfelel az EMC-irányelv alapvető követelményeinek.

A bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára pozitív teszt- és értékelő jelentések alapján. A tanúsítvány egy példányát és a termék műszaki dokumentációjának mellékleteit a termék piacra kerülésétől számított tíz évig a nemzeti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

C modul – A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség

A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelés a megfelelőségértékelési szakasz gyártási szakaszát jelenti, amikor a gyártó teljesíti a következő kötelezettségeket:

A termék gyártása megfelel az EMCD alapvető követelményeinek és a termék műszaki dokumentációjának.

A CE-jelölés elhelyezése minden olyan terméken, amely megfelel az EMC alapvető követelményeinek.

Megfelelőségi nyilatkozat kiadása a berendezés CE-megfelelőségének igazolására.

A fenti két eljárás nem kötelező azokban az esetekben, amikor a készüléket egy adott helyhez kötött létesítménybe kívánják integrálni, és egyébként nem teszik elérhetővé a piacon.

Ha kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Kapcsolódó hírek