KISFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK

A 2014/35/EU kisfeszültségű direktíva (LVD) az 50 – 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve a 75 – 1500 V tartományba eső, egyenáramú felhasználásra tervezett elektromos berendezésekre, így gyakorlatilag a hálózati táplálású (pl. háztartási berendezések), vagy hálózati töltővel rendelkező berendezések (pl. drónok) és az ipari alkalmazások, mint pl. robotok, robotrendszerek széles körére is alkalmazandó, és az ezek forgalomba hozatalára, illetve üzembe helyezésére vonatkozó biztonsági követelményeket tartalmazza.

Ezek a szükséges információátadáson túl a következőkre terjednek ki a személyek, háziállatok és a vagyonbiztonság érdekében:

  • A berendezésből származó veszélyek elleni védelem, figyelembe véve az elektromos és nem elektromos veszélyeket, mint pl. közvetlen és közvetett érintkezésből származó fizikai sérülések, hőmérsékletek, sugárzások.
  • A berendezéseket érő külső hatás által okozott veszélyek elleni védelmi követelmények, mint pl. a mechanikus hatások, környezeti feltételek és az előrelátható túlterhelések.

Az LVD alapján a gyártóknak az „A modul” szerinti megfelelőségértékelési kell elvégezniük vagy elvégeztetniük, amely során készített műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak értékelését, hogy az elektromos berendezés megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és be kell mutatnia a berendezéssel kapcsolatos kockázatok megfelelő elemzését és értékelését.

Fontos megjegyezni, hogy a gépdirektíva (2006/42/EK) hatálya alá tartozó berendezések esetén, mint pl. az ipari vagy háztartási robotok, a konkrét műszaki követelményeket az ahhoz harmonizált szabványok követelményei alapján lehet teljesíteni. Így az LVD-nek és a gépdirektívának történő megfelelőség igazolása párhuzamosan teljesíthető.

Továbbá érdemes figyelembe venni, hogy az LVD hatálya alá tartozó termékek gyakran az EMC (Elektromágneses kompatibilitás) és RoHS direktívák hatálya alá is tartoznak egyúttal!

Ha kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Kapcsolódó hírek