PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖK

A 2013/29/EU irányelv szerint a pirotechnikai termékeknek meg kell felelniük az alapvető biztonsági követelményeknek (ESR), mielőtt azokat az EU piacára helyeznék. A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy termékeik megfeleljenek az alapvető biztonsági követelményeknek. A bejelentett szervezetet pedig be kell vonni a megfelelőségértékelési eljárásokba. Az irányelvben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a CerTrust Kft. világszínvonalú szakértelemmel rendelkezik a pirotechnikai iparág területén végzett tesztelési és tanúsítási szolgáltatások terén. Tanúsítási folyamatunk az Európai Unióban harmonizált szabványokon alapul. Az Európai Unióban bejelentett szervezet vagyunk a pirotechnikai termékek megfelelőségértékelési eljárásaiban, valamint aktívan részt veszünk a bejelentett szervezetek rendszeres üléseinek tevékenységében, a szabványosítási bizottságokban, így naprakészek vagyunk a terület és a szabályozás legújabb változásait illetően. Szakembereink nemzetközileg elismertek, továbbá a gyártókkal, forgalmazókkal és az importőrökkel is napi kapcsolatban állunk. Pirotechnikai tanúsításaink az irányelv valamennyi kategóriáját lefedik. Az irányelvben felsorolt pirotechnikai termékek:

 • Tűzijáték (F1,F2,F3,F4)
 • Színpadi felhasználású pirotechnikai termékek (T1,T2)
 • Egyéb pirotechnikai eszközök (főként műszaki célokra használt) pirotechnikai termékek, pl. Gázgenerátorok, vészjelzők stb. (P1,P2)
 • Járművek pirotechnikai termékei, pl. biztonsági övfeszítők, légzsákmodulok

Megfelelőségértékelési folyamat a CE jelig

A 2013/29/EU irányelv szerinti megfelelőségértékelési folyamat két lépésből áll:

 • Tervezési fázis – EU-típusvizsgálat (B modul)
 • Gyártási fázis – A különböző szempontok alapján végzett típusvizsgálatoknak való megfelelés (C2, D vagy E modul)
 • Mindkét fázis: H modul: A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség (csak F4. osztályba tartozó tűzijátékok esetében). Ez esetben B modul nem szükséges, mert a tervezési fázist is lefedi.

A típusvizsgálat célja annak értékelése, hogy a termék megfelel-e az irányelv alapvető biztonsági követelményeinek (ESR). Ezt az értékelést egy bejelentett szervezetnek kell elvégeznie, ebben az esetben (NB 2806). Az ide tartozó harmonizált szabványokat ennek megfelelően a megfelelőségértékelési eljárásokhoz használjuk. A vonatkozó 2013/29/EU irányelv szerint a hasonló jellemzőkkel rendelkező termékeket a megjelenésük, működésük és funkcióik alapján termékcsaládokba csoportosítjuk.

A Típusvizsgálat (B modul) során előírt kötelező vizsgálatok:

 • Működési teszt a termék eredeti formájában
 • Működési teszt a termék hőstabilitásának vizsgálata után
 • Működési teszt a termék rázási stabilitásának vizsgálata után
 • Termék szétszedése

A gyártónak a következő információkat kell megadnia a jelentkezésnél:

 • A gyártó neve és címe, ha a kérelmet egy meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor a meghatalmazott képviselő neve és címe is.
 • Adószám Nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a kérelmet nem nyújtották be más bejegyzett szervhez
 • Típusvizsgálatra benyújtott termék:
 • Technikai dokumentációja
 • A termék általános leírása
 • Összetevők, részegységek, gyártási tervek és vázlatok
 • A termék címke tervezete

A kérelem formalapunkat a Letöltés menüpontból letöltheti.

Miután a típusvizsgálat során bebizonyosodott, hogy a termék típus megfelel az ESR-nek, meg kell vizsgálni és igazolni, hogy a gyártott árucikkek megfelelnek-e a típustanúsítványnak, mielőtt az EU-piacra kerülnének

A gyártási fázis ellenőrzésénél a jelentkező 2013/29/EU irányelvben (II. Melléklet) megadott modulrendszer közül választhat (preferencia és lehetőség szerint):

 • C2 modul: belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként végzett, felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőség. Az EU-piacon forgalmazandó árucikkek összes tételének tételes vizsgálata.
 • D modul: A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség. A gyártó jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert alkalmaz az érintett pirotechnikai termékek gyártására, végső termékvizsgálatára és vizsgálatára. A gyártó által választott bejelentett szervezet figyelemmel kíséri a minőségirányítási rendszert.
 • E modul: A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség. A gyártónak jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie az érintett pirotechnikai termékek végső termékellenőrzésére és vizsgálatára. A gyártó által választott bejelentett szervezet figyelemmel kíséri a minőségirányítási rendszert.
 • G Modul: Egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség

A CerTrust Erősségei

 • Nemzetközileg elismert, gyártás és megfelelőségértékelés területén több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkező szakértők.
 • Széleskörű kapcsolatrendszer szakértőkkel, konzultáló cégekkel, hatóságokkal, gyártókkal, importőrökkel és kereskedelmi cégekkel.
 • Tapasztalatunk van az irányelv valamennyi kategóriájába tartozó széles körű pirotechnikai termékek megfelelőségértékelési követelményeivel kapcsolatban.
 • Gyors válaszadás, gördülékeny kommunikáció, a tesztelés részleteinek pontos kidolgozása a tényleges vizsgálati ciklus előtt
 • Magyarországi, valamint kínai irodánk és laboratóriumunk magas szintű kompetenciája
 • 20-25 munkanapos átfutási idő

Jogi Háttér

A kulturális szokások és hagyományok nagymértékben eltérnek a különböző tagállamokban. Ebből kifolyólag a tagállamok nemzeti intézkedéseket hozhatnak a tűzijátékok bizonyos kategóriáinak a fogyasztók számára történő beszerzés tiltására vagy korlátozására, a közrend, a biztonság vagy a környezetvédelem alapján.

Az első irányelv 2007 júliusi közzététele az átmeneti időszak kezdetét jelentette. Az irányelv előírta, hogy – az átmeneti időszakot követően – minden pirotechnikai terméknek CE-jelöléssel kell rendelkeznie annak érdekében, hogy az irányelv alapvető biztonsági követelményei teljesüljenek. Ez azt jelenti, hogy az 1., 2. és 3. kategóriájú tűzijátékoknak CE-jelöléssel kell rendelkezniük egy bejelentett szervezet által 2010 júliusáig kiadott tanúsítvánnyal, kivéve, ha 2010 júliusáig nemzeti engedélyt adtak ki a vonatkozó tűzijáték cikkekre vonatkozóan. 2017-től minden, a 2013/29/EU irányelv hatálya alá tartozó pirotechnikai terméknek a forgalomba hozatal előtt meg kell felelnie az ESR-nek.

Ha kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba!