VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA (ADR)

A pirotechnikai termékek közúti szállításához a termékeknek meg kell felelniük a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításról szóló Európai Megállapodásnak (ADR). Az ADR osztály az adott termék kezelésének és szállításának veszélyességi fokát hivatott jelezni. Mivel ezeket az előírásokat a technikai haladásnak megfelelően folyamatosan fejlesztik, így a minden páratlan évben frissített és megjelenő szabályozás szerint a CerTrust Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Tesztelés, tanúsítás és jóváhagyás az 1-es (robbanóanyagok és tárgyak), 4.1-es (Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktiv anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok), valamint az 5.1-es (Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok) ADR osztály termékeire.

Tűzijátékok esetében a technikai adatlap és az ADR Default Lista alapján ADR szakértői vélemény (ADR osztályokba történő besorolás) készítése, amely alapot képez az Illetékes ADR Hatóságnál történő jóváhagyásnál és tanúsítás igénylésnél (Competent Authority Approval – ADR/RID/IMDG/ICAO).

Egyéb műszaki pirotechnikai termékek és autóipari pirotechnika termékek (pl.: füstgenerátor, sziklatörő patron, légzsákmodul, övfeszítőpatron) kedvezőbb (1.4S, vagy 9) ADR osztályba való sorolásához, vagy 1-es ADR osztályból történő kizárásához szükséges tesztelés (UN Series 6C máglyarakás teszt), és közreműködés az ADR hatósággal a jóváhagyás megszerzése érdekében a Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve alapján. Veszélyes áru szállítására kialakított, jóváhagyásra kötelezett (EX/II, EX/III) járművek forgalomba helyezéséhez és forgalomban tartásához szükséges teszt elvégzése és jegyzőkönyv készítése az ADR előírásai szerint.

A pirotechnikai termékek szállítására alkalmas 4G szilárd hullámpapír lemez doboz tesztelése és közreműködés az ADR hatósággal a jóváhagyás megszerzése érdekében.

O1 

Az O1 vizsgálat arra szolgál, hogy a szilárd (Pétisó (ammónium-nitrát és dolomitpor keveréke); oxidáló hatású fertőtlenítőszert tartalmazó mosóadalék) gyújtó hatású oxidáló anyagok megszerezzék az ADR 5.1-es osztálya szerinti besorolást vagy az abból történő kizárást. A besorolási eljárást a termék szállításra történő felajánlása előtt kell elvégezni. Az ehhez szükséges teszt során vizsgáljuk a (szilárd) anyagnak az éghető anyag égési sebességére és intenzitására gyakorolt hatását, mialatt a két anyag alaposan össze van keverve. Ellenőrizzük ezenkívül a spontán gyulladás bekövetkeztének előfordulását. A keverék égési jellemzőit referenciaként a kálium-bromát és cellulóz megfelelő arányú keverékének égési jellemzőivel hasonlítjuk össze.

Az elvégzett teszt eredménye alapján lehet eldönteni egy szilárd anyag az 5.1 alosztály oxidáló anyaga-e és ha igen, az I, a II vagy a III csomagolási csoport hoz kell-e hozzárendelni.

A kiállított teszt riport alapján az illetékes hatóság végzi el a megfelelő besorolást

A Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve alapján történő 2. Vizsgálati Sorozat

Anyagok tesztelése és a teszt eredményei alapján kiállított szakértői jelentések elkészítése. A vizsgálat során az anyagok detonációs tulajdonságait analizáljuk. A sikeres teszteredmények alapján az anyag kizárhatóvá válik az ADR 1. osztályából. A kérdés, amelyre a teszt válaszol “Az anyag nem túl érzékeny-e az 1. osztályba való soroláshoz?”

A 2. Vizsgálati Sorozat három próbát foglal magában a lehetséges robbanásveszélyek értékelésére:

  • UN Rés Próba: a lökésérzékenység meghatározására;
  • Koenen próba: a zárt térben való hevítés hatásának meghatározására;
  • Idő/nyomás próba: a zárt térben való gyújtás hatásának meghatározására

Ha kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba!