GÁZKÉSZÜLÉKEK

Az (EU) 2016/426 Rendelet szerint a gázkészülékeknek meg kell felelniük az alapvető követelményeknek (Essential Requirements, ER), mielőtt azokat az EU piacán forgalomba hoznák. A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy termékeik megfeleljenek az alapvető biztonsági követelményeknek. Bejelentett szervezetet kell bevonni a megfelelőségértékelési eljárásokba. A rendeletben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a CerTrust Kft. világszínvonalú szakértelemmel rendelkezik a gázkészülék gyártó iparág területén végzett vizsgálati és tanúsítási szolgáltatások terén. Vizsgálati és tanúsítási folyamatunk során az Európai Unióban kiadott (harmonizált) szabványokra támaszkodunk.

Az Európai Unióban bejelentett szervezet vagyunk a gázkészülékek CE megfelelőségértékelési eljárásaiban, aktívan részt veszünk a bejelentett szervezetek rendszeres üléseinek tevékenységében, a szabványosítási bizottságokban, így naprakészek vagyunk a terület és a szabályozás legújabb változásait illetően. Szakembereink nemzetközileg elismertek, továbbá a gyártókkal, forgalmazókkal és az importőrökkel is napi kapcsolatban állunk.

A gázkészülék vizsgálataink és tanúsításaink az rendelet valamennyi termék csoportját lefedik:

Berendezések: főzésre, hűtésre, légkondicionálásra, légfűtésre, meleg víz előállítására, világításra vagy mosásra használatos, gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezések, valamint légbefúvásos gázégők és ilyen gázégőkkel felszerelendő hőcserélők;

Részegységek: azok a biztonsági, ellenőrző vagy szabályozó szerkezetek és az azokból álló részegységek, amelyek berendezésekbe történő beépítésre vagy berendezéssé való összeszerelésre vannak tervezve.

Megfelelőségértékelési folyamat a CE jelig

Az (EU) 2016/426 Rendelet szerinti megfelelőségértékelési folyamat alapvetően két lépésből áll:

 • Tervezési fázis – EU-típusvizsgálat (B modul). CE jel elhelyezésre nem jogosít.
 • Gyártási fázis – A megfelelőség értékelés hatályának kiterjesztése a sorozatban gyártott termékekre (C2, D vagy E modul). A kötelező CE jel kizárólag ezen értékelés alapján helyezhető el a terméken a bejelentett szervezet regisztrációs számával kiegészítve.

A típusvizsgálat célja annak értékelése, hogy a termék megfelel-e a Rendelet alapvető biztonsági követelményeinek (ER). Ezt az értékelést egy bejelentett szervezetnek kell elvégeznie, amely ebben az esetben az NB 2806. A vonatkozó európai uniós (harmonizált) szabványokat a termék megfelelőség előfeltételezése és igazolása érdekében lehetőség szerint használjuk. Az típus megfelelőség értékelés a (EU) 2016/426 Rendelet I. Melléklet (ER) teljes terjedelme szerint történik.

A gyártónak a következő információkat kell megadnia a jelentkezésnél:

 1. A gyártó neve és címe, és amennyiben a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, az ő neve és címe is;
 2. írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
 3. műszaki dokumentáció;
 4. a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Szükség esetén az alátámasztó bizonyítéknak tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az egyéb kapcsolódó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit,
 5. a berendezésbe beépített részegységekre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány;
 6. a berendezés vagy a részegység gyártási eljárásaival és/vagy ellenőrzésével és/vagy nyomon követésével kapcsolatos tanúsítványok és igazolások;
 7. bármely más dokumentáció, amely a bejelentett szervezet értékelését elősegítheti.

A kérelem formalapunkat a Letöltés menüpontból letöltheti.

Miután a típusvizsgálat során bebizonyosodott, hogy a termék típus megfelel az ER-nek, meg kell vizsgálni és igazolni szükséges, hogy a sorozatban gyártott termékek megfelelnek-e a típusvizsgálati tanúsítványnak, mielőtt az EU-piacra kerülnének.

A gyártási fázis ellenőrzésénél a jelentkező az (EU) 2016/426 Rendelet (III. Melléklet) megadott modulrendszer közül választhat (preferencia és lehetőség szerint):

 • C2 modul: belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként végzett, felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőség. Részleges termékvizsgálatot végeznek el.
 • D modul: A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség. A gyártó jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert alkalmaz az érintett gázkészülékek gyártására, végső termékvizsgálatára és vizsgálatára. A gyártó által választott bejelentett szervezet figyelemmel kíséri a minőségirányítási rendszert.
 • E modul: A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség. A gyártónak jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie az érintett gázkészülékek végső termékellenőrzésére és vizsgálatára. A gyártó által választott bejelentett szervezet figyelemmel kíséri a minőségirányítási rendszert.
 • G Modul: Egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség, egy fázisban történő ellenőrzés, hatálya csak a vizsgált berendezés példányra terjed ki. CE jel elhelyezésre jogosít.

A CerTrust Erősségei

 • Nemzetközileg elismert, gyártás és megfelelőségértékelés területén több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkező szakértők.
 • Széleskörű kapcsolatrendszer szakértőkkel, konzultáló cégekkel, hatóságokkal, gyártókkal, importőrökkel és kereskedelmi cégekkel.
 • Tapasztalatunk van a rendelet teljes termékköre megfelelőségértékelési követelményeivel kapcsolatban.
 • Gyors válaszadás, gördülékeny kommunikáció, a vizsgálat részleteinek pontos kidolgozása a tényleges vizsgálati ciklus előtt.
 • Magyarországi, valamint kínai irodánk és laboratóriumunk magas szintű kompetenciája.
 • 20 – 30 munkanapos átfutási idő az EU típusvizsgálatra.

Jogi Háttér

Az (EU) 2016/426 Rendelet minden tagállamban helyi végrehajtási jogszabályi követelmény nélkül hatályos. A tagállamok között mégis jelentős különbségek tapasztalhatók, pl. a gázfajták és nyomások tagállamonként jelentősen különbözőek (EN 437 szabvány szerint), a kötelező felszerelési (installálási) szabályok eltérhetnek, az égéstermék elvezető rendszerek jogi státusza (gázkészülék együtt tanúsított részegysége vagy az épülethez tartozó kémény) különbözhet.

Ha kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Kapcsolódó hírek