Elektromos eszközök

RoHS

A RoHS rendelet tárgykörébe tartoznak az elektromos és elektronikus berendezések termékcsoportjai szerinti villamossági termékek, melyek körét a 374/2012. (XII. 18.) Kormányrendelet határozza meg.

Kisfeszültségű villamossági termékek

A 2014/35/EU kisfeszültségű direktíva (LVD) alá eső, a kisfeszültségű villamossági termékekre alkalmazandó, és az ezek forgalomba hozatalára, illetve üzembe helyezésére vonatkozó biztonsági követelmények eligazodásában segít a CerTrust Kft.

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek (UAS)

Az (EU) 2019/945 Rendelet szerint a pilóta nélküli légijármű-rendszereknek meg kell felelniük az alapvető követelményeknek (Essential Requirements, ER), mielőtt azokat az EU piacán forgalomba hoznák.