Szolgáltatások

AN műtrágya

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK Rendelete szerint az Európában forgalmazott ammónium-nitrát alapú műtrágyáknak meg kell felelniük az uniós tagállamok által elfogadott biztonsági követelményeknek.

Gázkészülékek

Az (EU) 2016/426 Rendelet szerint a gázkészülékeknek meg kell felelniük az alapvető követelményeknek (Essential Requirements, ER), mielőtt azokat az EU piacán forgalomba hoznák.

Gépek

A gépeket még a forgalomba hozataluk vagy üzembe helyezésük előtt, tehát a tervezési és a gyártási szakaszban megfelelőségértékelési eljárás alá kell bevonni.

Hadiipari szakértői tevékenység

Szakértőink több évtizedes kutatás-fejlesztői, gyártási és megfelelőség-értékelési tapasztalattal rendelkeznek robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök és hadiipari anyagok terén.

Kisfeszültségű villamossági termékek

A 2014/35/EU kisfeszültségű direktíva (LVD) alá eső, a kisfeszültségű villamossági termékekre alkalmazandó, és az ezek forgalomba hozatalára, illetve üzembe helyezésére vonatkozó biztonsági követelmények eligazodásában segít a CerTrust Kft.

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek (UAS)

Az (EU) 2019/945 Rendelet szerint a pilóta nélküli légijármű-rendszereknek meg kell felelniük az alapvető követelményeknek (Essential Requirements, ER), mielőtt azokat az EU piacán forgalomba hoznák.

Pirotechnikai eszközök

A 2013/29/EU irányelv szerint a pirotechnikai termékeknek meg kell felelniük az alapvető biztonsági követelményeknek (ESR), mielőtt azokat az EU piacára helyeznék.

Robbanóanyagok

A 2014/28/EU irányelv alapján a polgári felhasználásra szánt robbanóanyagoknak meg kell felelniük az alapvető biztonsági követelményeknek (ESR), mielőtt azokat az Európai Unió piacára helyeznék.

Termésnövelő anyagok

Az (EU) 2019/1009 Rendelet szerint a termésnövelő anyagoknak meg kell felelniük az alapvető biztonsági követelményeknek, mielőtt azokat az EU piacán forgalomba hoznák.

Veszélyes áruk szállítása (ADR)

A pirotechnikai termékek közúti szállításához a termékeknek meg kell felelniük a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításról szóló Európai Megállapodásnak (ADR).